Privacy PolicyDe Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers/deelnemers van de websites van ***.1. Beheer

Deze website valt onder het beheer van ***, hierna te noemen: "***". Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor het vastleggen en het verwerken van de door u verstrekte en gebruikte gegevens.

2. Doel gegevensregistratie

*** verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:

  1. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen u en ***.
  2. Facturatie bij afname van een betaalde dienst of product.
  3. Om u per email een service bericht of nieuwsbrief te sturen.
  4. Om u gerichte advertenties te tonen en voor het doen van commerciële mailingen.
  5. Om te voldoen aan de *** van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.


3. Gegevensverstrekking aan derden

Het is mogelijk dat *** derden inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening.
Indien deze partij(en) daarbij beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van ***.
Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uitmaken van uw profiel en contactgegevens) zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, tenzij *** gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

4. Beveiliging gegevens

*** draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.
Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
*** spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. *** is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden.

5. Overdracht activiteiten

Indien de activiteiten van *** of onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve een van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

6. Wijzigingen

*** heeft het recht dit Privacy statement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om met enige regelmaat onze privacy statement te raadplegen.